Tájékoztató_2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2021. április 20. (kedd) 8.00-17.30 óráig

2021. április 21. (szerda) 8.00-17.30 óráig

2021. április 22. (csütörtök) 8.00-17.30 óráig

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • óvodai jelentkezési lapot

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja:

2021. május 25.

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel eltérő központi intézkedés születik, arról természetesen külön tájékoztatást adunk.

A részletes tájékoztatót az alábbi linken olvashatják el.

Óvodai beiratkozás2021_hirdetmény

Óvodai_körzetek_utcalista_2021

Jelentkezesilap_onkormanyzati_fenntartasu_ovodaba_21_22_nevelesi_ev

Miskolc, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

 

Tájékoztató_Kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem

Tisztelt Szülők!

A 2020. január 1- én hatályba lépő jogszabályváltozás alapján a kötelező óvodai nevelés alóli felmentést engedélyező szerv a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala. A szülők a felmentésre irányuló kérelmüket az alábbi elérhetőségre adhatják be:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal

3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23.

Hatósági Osztály 1.

Tel.: 46/795-616

E-mail: vass.annamaria@borsod.gov.hu

Ügyfélfogadás: a veszélyhelyzet idején telefonon előre leegyeztetett időpontban.

Veszélyhelyzet megszűnte után:

H – Cs: 08:00 – 12:00

H – Cs: 13:00 – 16:00

P: 08:00 – 12:00

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.
NKt. 8.§ (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Határozat_Óvodák nyári zárva tartási rendje_2021.

Tisztelt Szülők!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közzé tette az általa fenntartott óvodák 2021. évi nyári zárva tartási rendjét, melyről a hírlevélben feltüntetett linken keresztül tudnak tájékozódni.

Intézményünk a határozat alapján 2021. július 26. napjától – 2021. augusztus 19. napjáig zárva tart. A Miskolci Százszorszép Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeknek a Miskolci József úti Óvoda székhely intézménye (3533 Miskolc, József u. 2. tel.: 508-817)  biztosít ügyeletet.

Miskolc, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

Határozat_óvodák nyári zárva tartási rendje_2021

Nyilatkozat

Tisztelt Szülők!

Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat által közzétett nyilatkozat alábbi részlete alapján a szülő számára lehetővé teszi gyermeke hiányzásának igazolását.

„2020. szeptember 17-vel véglegesítésre került az a COVID-19 fertőzés miatti járványügyi veszélyhelyzet során életbe lépett jogszabály, amely a háziorvosok, házi gyermekorvosok részére lehetőséget biztosít a páciensek telemedicina keretei között történő ellátására. Ez azt jelenti, hogy a járványügyi védekezés kapcsán előírás, hogy az orvosi vizsgálatot feltétlenül telefonos konzultáció előzze meg. Ennek során az orvos kötelessége megítélni, hogy a páciens tünetei alapján igényel-e személyes orvosi vizsgálatot. A rendeletnek köszönhetően akár a betegség teljes időtartama alatt az orvosnak lehetősége van a telemedicina útján történő állapotfigyelésre és gyógyításra. Mindezek alapján az orvosi igazolás kiadásának módja is változik, ugyanakkor annak szükségessége megkérdőjelezhető. „

A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51§ 2 (b) pontjának értelmében a szülő/gondviselő is meghatározott módon igazolhatja gyermeke betegség miatti mulasztását. Fontos követelmény, hogy az intézmények házirendje az igazolások vonatkozásában is az egészségügyi válsághelyzet minél hatékonyabb megoldásához igazodjon.

Miskolc, 2020. szeptember 30

Tisztelettel: Ádám Anikó Ágnes

mb. intézményvezető

 

 

                   SZÜLŐI/GONDVISELŐI NYILATKOZAT

Gyermekneve:………………………………Született:………………………….

Szülő neve:……………………………Lakcím:…………………………………..

Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom.

Gyermekem ……………..-tól, …….…………. ig betegség miatt közösségből hiányzott.

Jelenleg a következő feltételek teljesülnek:

– legalább 3 napja láztalan

– legalább 1 napja a következő tünetek megszűntek: köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szag- és ízérzés zavara, nátha, torokfájás, fülfájás, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemváladékozás

– COVID-19 gyanús esetben a tünetek kezdetétől eltelt legalább 10 nap

A gyermekem háziorvosával konzultáltam, tanácsait betartottam.

Dátum: ………………….…..

……………………………….………………

szülő/gondviselő aláírása

Tájékoztatás Intézkedési terv módosításról

Tisztelt Szülők!

A Kormány döntése értelmében intézményünkben 2020. október 1-től kötelező a gyermekek, valamint a dolgozók testhőmérsékletének mérése. Az intézménybe való belépés abban az esetben történhet meg, ha az érkezéskor mért testhőmérséklet nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Az ezt meghaladó testhőmérséklet esetén a gyermeket egy erre kijelölt szobában helyezzük el, amíg a szülő vagy gondviselő megérkezik érte.

A módosított Intézkedési terv 2020. október 1-től érvényes, melyet az alábbi internetes link segítségével tudnak megtekinteni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int.

 

Miskolc, 2020. szeptember 30.

Tisztelettel:

Ádám Anikó Ágnes

mb. intézményvezető

 

Intézkedési terv változásai

Tisztelt Szülők!

Jelenlegi járványügyi helyzet változásainak következtében a köznevelési intézmények részére korábban kiadott Intézkedési Terv kiegészítésre került.

Intézményünkben az Oktatási Hivatal oldalán közzétett változások, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából megküldött az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények megtiltásáról szóló utasítás alapján a Miskolci Százszorszép Óvoda által 2020. szeptember 1-én közzétett Intézkedési terve a vastagon kiemelt részekkel lett kiegészítve.

Óvodánkban a nyári zárás alatt megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás. A Fenntartó folyamatosan biztosít számunkra a fertőtlenítéshez szükséges kéz- és felületfertőtlenítő szereket.

Óvodánkat kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek és pedagógus látogathatja.

Kérem Önöket, hogy amennyiben gyermekeiknél felső légúti megbetegedések tünetei jelentkeznek, vegyék fel a kapcsolatot gyermekük háziorvosával. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Az a gyermek, pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézményünkbe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozat bemutatása szükséges.

Óvodában fertőzési tünetek észlelése esetében a gyermeket elkülönítjük, a szülőt/gondviselőt értesítjük. Ezt követően a szülő kötelessége, hogy konzultáljon a további teendőkről a gyermek háziorvosával. Ebben az esetben orvosi igazolással térhet vissza az óvodába.

A hiányzás igazolt, ha a gyermek vírus szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi papírral rendelkezik. Igazolt a hiányzása abban az esetben is, ha karanténban volt. Minden más esetben a távolmaradás szabályai a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint történik.

Távolságtartás, közösségi terek elkülönült használata az óvodában nem életszerű. A mosdók és az öltöző helyiségek esetében szükséges az ütemezett, időben elkülönült használat.

Egészségügyi előírásnak megfelelően a bejárati ajtóknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata szükséges.  Napközben szükség szerint a gyermekek szappannal történő kézmosására folyamatos figyelmet fordítunk, kéztörléshez papírtörlőt használunk.

Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából – Szülői értekezlet.

Azoknak a gyermekeknek szülői, akik 2020. szeptember hónapjában kezdték el az óvodát, jelenleg folyik gyermekük óvodába befogadása, szeptember hónapban csak a legszükségesebb mértékben tartózkodhatnak az óvodában. Kérem, viseljenek maszkot a kaputól való belépéstől távozásig.

Szülői értekezletek során szükséges figyelnünk a járványügyi előírások betartására – résztvevők létszámának korlátozására, a megengedett távolság betartására, maszk, kézfertőtlenítő használatára.

A közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények, a megfelelő járványügyi megelőző intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel megtarthatóak.

Intézményünkben szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartását az EMMI utasítása alapján nem engedélyezem. Az ebben a körbe tartozó rendezvények megtartása online módon történhet.

Óvodában dolgozó felnőtteknek a gyermekek között a maszk használata mellőzendő.

A legszükségesebb esetben hozhatnak a gyermekek magukkal otthonról tárgyakat, pl. alvós játékot, cumit. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy gyakrabban tisztítsák, fertőtlenítsék ezeket a tárgyakat. A gyermekek ágyneműjét hetente adjuk haza kimosni.

Kérem Önöket, hogy kizárólag hiteles forrásból tájékozódjanak – www.koronavirus.gov.hu  www.kormany.hu illetve www.oktatas.hu felületen.

Amennyiben a jelenleg működő protokoll szabályaiban változás áll be, akkor erről tájékoztatást teszünk közzé óvodánk honlapján. Együttműködésüket köszönöm.

 

Miskolc, 2020. szeptember 10.

Ádám Anikó Ágnes

megbízott intézményvezető

Intézkedési terv a nevelési év kezdetére

Tisztelt Szülők!

Magyarországon a jelenlegi járványügyi adatok birtokában az EMMI szerint 2020. szeptember 1-én hagyományos oktatási-nevelési év megkezdése indokolt.

Minden intézmény megkapta a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó intézkedési tervet. Ennek ismeretében kezdjük meg az idei nevelési évet.

Óvodánkban a nyári zárás alatt megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás. A Fenntartó folyamatosan biztosít számunkra a fertőtlenítéshez szükséges kéz- és felületfertőtlenítő szereket.

Óvodánkat kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek és pedagógus látogathatja. Kérem Önöket, hogy amennyiben gyermekeiknél felső légúti megbetegedések tünetei jelentkeznek, vegyék fel a kapcsolatot gyermekük háziorvosával. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Óvodában fertőzési tünetek észlelése esetében a gyermeket elkülönítjük, a szülőt/gondviselőt értesítjük. Ezt követően a szülő kötelessége, hogy konzultáljon a további teendőkről a gyermek háziorvosával. Ebben az esetben orvosi igazolással térhet vissza az óvodába.

A hiányzás igazolt, ha a gyermek vírus szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi papírral rendelkezik. Igazolt a hiányzása abban az esetben is, ha karanténban volt. Minden más esetben a távolmaradás szabályai a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint történik.

Távolságtartás, közösségi terek elkülönült használata az óvodában nem életszerű. A mosdók és az öltöző helyiségek esetében szükséges az ütemezett, időben elkülönült használat.

Egészségügyi előírásnak megfelelően a bejárati ajtóknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata szükséges.  Napközben szükség szerint a gyermekek szappannal történő kézmosására folyamatos figyelmet fordítunk, kéztörléshez papírtörlőt használunk.

A szülők csak a legszükségesebb mértékben tartózkodjanak az óvodában. Kérem, viseljenek maszkot a kaputól való belépéstől távozásig.

Különösen az első félévben esedékes rendezvények, szülői értekezletek során szükséges figyelnünk a járványügyi előírások betartására – résztvevők létszámának korlátozására, a megengedett távolság betartására, maszk használatára.

Óvodában dolgozó felnőtteknek a gyermekek között a maszk használata mellőzendő.

A legszükségesebb esetben hozhatnak a gyermekek magukkal otthonról tárgyakat, pl. alvós játékot, cumit. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy gyakrabban tisztítsák, fertőtlenítsék ezeket a tárgyakat. A gyermekek ágyneműjét hetente adjuk haza kimosni.

Kérem Önöket, hogy kizárólag hiteles forrásból tájékozódjanak – www.koronavirus.gov.hu  www.kormany.hu illetve www.oktatas.hu felületen.

Amennyiben a jelenleg működő protokoll szabályaiban változás áll be, akkor erről tájékoztatást teszünk közzé óvodánk honlapján. Együttműködésüket köszönöm.

Miskolc, 2020. szeptember 01.

Ádám Anikó Ágnes

megbízott intézményvezető

 

Kedves Szülők!

Határozat az óvodák nyári zárva tartásáról20200603

Intézményünk 2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 21. napjáig zárva tart.

Azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei ügyeleti igényüket korábban jelezték, a kijelölt óvodák biztosítanak ellátást.

A zárás ideje alatt SZERDÁNKÉNT 8 ÉS 12 óra között lehetőséget biztosítunk az ügyintézésre a Százszorszép Óvodában.

Elérhetőségeink:

3530 Miskolc, Serház u. 1. Telefonszám: 0646412965, email: szazszorszep.miskolc@gmail.com

Üdvözlettel:

Szőnyi Márta intézményvezető

Járváyügyi készültséggel összefüggő tudnivalók

 

Tisztelt Szülők!

Az utóbbi napokban Miskolc városában is megemelkedett az igazoltan pozitív COVID-19 vírussal fertőzött személyek száma.

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.

Fentiek alapján kérem, hogy a gyermekek óvodába történő érkezésénél továbbra is fordítsanak kiemelt figyelmet a járványügyi készültség fennállása idején is érvényben lévő védelmi szabályok előírásainak betartására (védőfelszerelés használata, zárt légtérben meghatározott távolságok megtartás, gyermekkel lehetőség szerint 1 szülő tartózkodjon az óvodában, az intézményben történő gyakori felületfertőtlenítés).

Azoknak a szülőknek, akik maszk nélkül érkeznek, a bejáratnál adjuk át a gyermekeket.

 

Tisztelettel:

 

Szőnyi Márta

intézményvezető