Intézményvezetői rendelkezés óvodai évzáró és ballagási ünnepségekről

Intézményvezetői rendelkezés

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelete a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről. Ennek alapján a ballagási rendezvény a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) nyitott, épületen kívüli területein – 2021. május 25. napját követően – megszervezhető, illetve megtartható.

(2) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően a ballagási rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.

(3) Ballagási rendezvény esetén a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18.  § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a ballagási rendezvényen a ballagó gyermek, illetve tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívott személyek (a továbbiakban: meghívott) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak. A ballagási rendezvény helyszínére történő belépés rendjét, a nevelési, oktatási intézmény zárt részein történő áthaladás rendjét, valamint az egy ballagó által meghívható, a nevelési, oktatási intézmény területén lévő szabadtéren zajló eseményeire beléptethető meghívottak számát a nevelési, oktatási intézet vezetője állapítja meg.

(4) A nevelési, oktatási intézmény vezetője – a 2.  §-ra figyelemmel – a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából a ballagási rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

 1. § (1) A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői – a  (2)  bekezdés szerinti kivétellel – orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez

 1. a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
 2. b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
 3. c) a ballagó és
 4. d) a ballagási rendezvényen fellépő.

 

A Miskolci Százszorszép Óvodára nézve az alábbi szabályok lépnek érvénybe.

 • Gyermekenként legfeljebb 2 felnőtt vehet részt (továbbá a kiskorú testvérek) a rendezvényen.
 • A meghívottak a belépéstől számítva legfeljebb 1 órát tartózkodhatnak az óvoda területén.

 

Miskolc, 2021. május 19.

Ádám Anikó Ágnes s.k.

intézményvezető

Tájékoztató_2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2021. április 20. (kedd) 8.00-17.30 óráig

2021. április 21. (szerda) 8.00-17.30 óráig

2021. április 22. (csütörtök) 8.00-17.30 óráig

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • óvodai jelentkezési lapot

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja:

2021. május 25.

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel eltérő központi intézkedés születik, arról természetesen külön tájékoztatást adunk.

A részletes tájékoztatót az alábbi linken olvashatják el.

Óvodai beiratkozás2021_hirdetmény

Óvodai_körzetek_utcalista_2021

Új _Jelentkezésilap_óvodai_beiratkozás_21_22_nevév

Miskolc, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

 

Tündérkert Sport Tagóvoda_Beiratkozás ütemezése 2021/2022-es nevelési évre

Beiratkozás ütemezése 2021/2022-es nevelési évre

Tündérkert Sport Tagóvoda

3531 Miskolc, Aba u. 49.

e-mail címe: aba.ovoda@gmail.com

telefonszám: 46/505-038 

A beiratkozás során a járványügyi helyzetnek megfelelően a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről értelmében a 18§ (1) bekezdése alapján:

 1. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére
 2. a) az ott foglalkoztatott személyen,
 3. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 4. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 5. d) a gyermeken, illetve a tanulón és
 6. e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Ezen rendelet alapján az óvoda területére a mérőpontig lehet bejönni és ott a személyes beiratkozás ideje alatt tartózkodni. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az előre kitöltött „Jelentkezési lapot” erre a célra kijelölt dobozba bedobhatják.

 

Beiratkozás napja Személyes formában Online formában
2021. április 20.(kedd)

Tamásné Rogozsán Tünde

Polonkainé Szabolcsi Ágnes

Körzetes gyerekek:

Aba utca, Békeszálló telep, Bokréta utca, Csillag utca, Ernye bán utca, Gábor Áron utca, Gálffy Ignác utca, Géza utca, Győri kapu 43 végig Páratlan,

email cím:

aba.ovoda@gmail.com

2021. április 21.(szerda)

Tamásné Rogozsán Tünde

Polonkainé Szabolcsi Ágnes

Körzetes gyerekek:

Herman Ottó utca, Hold utca, Kalló utca, Karacs Teréz utca, Kiss Ernő utca, Nap utca, Schweidel József utca, Tatár utca, Tímár malom utca, Török Ignác utca, Virág utca

email cím:

aba.ovoda@gmail.com

2021. április 22.(csütörtök)

Tamásné Rogozsán Tünde

Polonkainé Szabolcsi Ágnes

Körzeten kívüli gyerekek email cím:

aba.ovoda@gmail.com

Miskolc, 2021. március 18.

Tisztelettel:

Ádám Anikó Ágnes

intézményvezető sk.

Bársony János úti Tagóvoda_Beiratkozás ütemezése 2021/2022-es nevelési évre

Beiratkozás ütemezése 2021/2022-es nevelési évre

Bársony János úti Tagóvoda

3531 Miskolc, Bársony János u. 27.

e-mail címe: ovodabarsony@gmail.com

telefonszám 46/509-856

 

A beiratkozás során a járványügyi helyzetnek megfelelően a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről értelmében a 18§ (1) bekezdése alapján:

 1. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére
 2. a) az ott foglalkoztatott személyen,
 3. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 4. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 5. d) a gyermeken, illetve a tanulón és
 6. e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

 

Ezen rendelet alapján az óvoda területére a mérőpontig lehet bejönni és ott a személyes beiratkozás ideje alatt tartózkodni. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az előre kitöltött „Jelentkezési lapot” erre a célra kijelölt dobozba bedobhatják.

 

Beiratkozás napja Személyes formában Online formában
2021. április 20.(kedd)

Barsi Zsoltné

Gulyásné Varga Ilona

Hornyik-Rácz Ildikó

Körzetes gyerekek:

Barcsay Ábrahám utca, Bársony János utca, Bercsényi Miklós utca, Damjanich János utca, Danyi völgy, Dobó István utca, Domb utca, Füzes utca, Gyár utca, Győri kapu 1 41 Páratlan, Hideg sor, Hutás utca, Levendula dűlőút,

email cím:

ovodabarsony@gmail.com

2021. április 21.(szerda)

Barsi Zsoltné

Gulyásné Varga Ilona

Hornyik-Rácz Ildikó

Körzetes gyerekek:

Muszkás olda, Muszkás telep, Nagysándor József utca, Reisinger Ferenc utca, Ruzsini utca, Ruzsinszőlő utca, Salétrom utca, Szent Anna tér, Szövő utca, Thököly Imre utca, Vászonfehérítő utca, Wesselényi Miklós utca

email cím:

ovodabarsony@gmail.com

2021. április 22.(csütörtök)

Barsi Zsoltné

Gulyásné Varga Ilona

Hornyik-Rácz Ildikó

Körzeten kívüli gyerekek email cím:

ovodabarsony@gmail.com

Miskolc, 2021. március 18.

Tisztelettel:

Ádám Anikó Ágnes

intézményvezető sk.

Miskolci Százszorszép Óvoda_Beiratkozás ütemezése 2021/2022-es nevelési évre

Beiratkozás ütemezése 2021/2022-es nevelési évre

Miskolci Százszorszép Óvoda

3530 Miskolc, Serház u. 1.

e-mail címe: szazszorszep.miskolc@gmail.com

telefonszám 46/412-965

 

A beiratkozás során a járványügyi helyzetnek megfelelően a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről értelmében a 18§ (1) bekezdése alapján:

 1. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére
 2. a) az ott foglalkoztatott személyen,
 3. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 4. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 5. d) a gyermeken, illetve a tanulón és
 6. e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Ezen rendelet alapján az óvoda területére a mérőpontig lehet bejönni és ott a személyes beiratkozás ideje alatt tartózkodni. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az előre kitöltött „Jelentkezési lapot” erre a célra kijelölt dobozba bedobhatják.

Beiratkozás napja Személyes formában Online formában
2021. április 20.(kedd)

Ádám Anikó Ágnes

Nagy Eleonóra

Szőnyi Márta

Körzetes gyerekek:

Arnóti sor, Avasalja utca, Csabai sor, Csalogány utca, Csengey Gusztáv utca, Csizmadia köz, Csonka sor, Dayka Gábor utca, Erzsébet tér, Felső sor, Geró János utca, Győri sor, Hunyadi János utca, Irányi Dániel utca, Kisavas sor, Középső sor, Lajos sor, Latabár sor, Leiningen Károly utca, Lővei sor, Mádai Lajos utca, Malomszög utca, Második sor, Meggyesalja utca, Mélyvölgy utca, Mendikás dűlő,

email cím: szazszorszep.miskolc@gmail.com
2021. április 21.(szerda)

Ádám Anikó Ágnes

Nagy Eleonóra

Szőnyi Márta

Körzetes gyerekek:

Nagyavas alsó sor, Nagy-avas felsősor, Nagyavasi sor, Nagyavas-közép sor, Nagyváthy János utca, Nefelejcs utca, Negyedik sor, Pázmány sor, Rácz György utca, Rácz sor, Rákóczi Ferenc utca, Reményi Ede utca, Serház utca, Szent István tér, Szent István utca, Teleki Blanka utca, Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd utca, Tompa Mihály utca, Toronyalja utca, Tóth sor, Tulipán utca, Uitz Béla utca, Városház tér, Zsolcai sor

email cím: szazszorszep.miskolc@gmail.com
2021. április 22.(csütörtök)

Ádám Anikó Ágnes

Nagy Eleonóra

Szőnyi Márta

Körzeten kívüli gyerekek email cím: szazszorszep.miskolc@gmail.com

 

Miskolc, 2021. március 18.

Tisztelettel:

Ádám Anikó Ágnes

intézményvezető sk.

2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás rendkívüli szabályai

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy megjelen az emberi erőforrások miniszternek 19/2021. (III.10.) EMMI határozata az óvodai és általános iskolai beiratkozások rendkívüli szabályairól.

A miniszteri határozat értelmében 2021/2022 nevelési évre, illetve tanévre történő beiratkozás az alábbiak szerint történhet.

 1. Az óvoda és általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022 nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
 2. Óvodába és az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022 nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetbe a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető