Köszöntő

Kedves Látogató!

Örömünkre szolgál, hogy óvodánk honlapján köszönthetjük Önöket.

A Miskolci Százszorszép Óvoda három egységből áll:

Százszorszép Óvoda, Bársony János úti Tagóvoda, Tündérkert Sport Tagóvoda.

Mindhárom óvoda közös pedagógiai program mentén neveli az óvodás korosztályt. Intézményként sokat teszünk azért, hogy Önök napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, miközben gyermekeiket biztonságos helyen tudhatják.

Óvodáink immár 50 éve fogadják nap-mint nap az óvodás gyermekeket. Pedagógusaink munkáját áthatja a szereteten alapuló nevelés, a játékosság, mindez fokozza a gyermekek érdeklődését, megismerési vágyát, a felfedezés örömét.

Értékek, amelyek meghatározzák pedagógiai munkánkat:

  • a gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg,
  • a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, hátránycsökkentő szerepet töltenek be,
  • az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben.

Célunk olyan személyiség nevelése, aki nyitott a körülötte lévő világra, bízik a felnőttekben, elfogadja és tolerálja a másságot, nem ad teret az előítéletnek. Szeretnénk óvodásainkat optimista életszemléletű, alkalmazkodásra és megújulásra képes, boldog gyermekként látni.

Óvodánk óvodapedagógusai törekednek újabbnál újabb, innovatív módszerek alkalmazására a mindennapok tevékenységei alkalmával. A mozgásfejlesztést új torna eszközökkel, Mozgáskottával, a fenntartó támogatásával elkészített új műfüves pályával, járdára festett mozgásfejlesztő játékokkal segítjük elő. A kooperatív tanulás lehetőségével az együttműködésre építve fejlesztjük a gyermekek képességeit. Törekszünk az ünnepek, hagyományok megtartására: Márton napi lámpás felvonulás, környezetvédelmi és jeles napok megünneplésére. Egyéni fejlesztés lehetőségét biztosítjuk óvodán belül logopédussal, utazó fejlesztő- és gyógypedagógussal. Lehetőség van megismerkedni játékos formában az angol nyelvvel, angol nyelvű pedagógus bevonásával. A gyermekek megismerhetnek a néptánc alapjaival. Törekszünk a tehetségígéretű gyermekek fejlesztésére, a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátására.

A gyermekek többféle program lehetősége közül választhatnak, amellyel hozzájárulunk a személyiségük optimális fejlődéséhez, szabad idejük hasznos eltöltéséhez: fakultatív hittan, közös kirándulások, séták, gyermekhét programján belül megvalósított gulyás parti, korcsolya- és úszásoktatás, bábszínház, óvónői dramatizálás, néptánc, angol nyelv játékos elsajátítása, múzeumlátogatás, modern tánc.

2019-ben épületünk energetikai felújításon esett át, amely hozzájárult a csoportok, a gyermekek, az óvodában dolgozók komfortérzetének javításához. Az óvoda alapítványának, „Gyermekeinkben a jövő” Alapítvány támogatásával folyamatosan bővítjük udvari játékeszközeinket.

Büszkék vagyunk óvodáinkra. Sokat teszünk azért, hogy az ide járó gyermekek azt mondhassák, hogy

„Jó itt óvodás gyermeknek lenni!”

Honlapunkon keresztül megismerhetik csoportjainkat, informálódhatnak az óvodáinkban zajló eseményekről, programjainkról. Betekinthetnek legfontosabb dokumentumainkba. Hírfolyamon keresztül tájékozódhatnak az aktuális információkról.

A nevelőtestület nevében is kellemes időtöltést kívánok!

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető