5. Nyuszi csoport

Nyuszi csoport

A 2020/2021-es nevelési évre a Nyuszi csoportba 25 kiscsoportos életkorú gyermek iratkozott be.

2020. szeptemberében 18 gyermek kezdett el megismerkedni az óvodával, a csoport szokásaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel. A többi 7 gyermek folyamatosan kapcsolódik be az óvodai élet mindennapi tevékenységeibe.

A csoport összetételét tekintve 14 kisfiú és 11 kislány.

Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó közösséggé kovácsolódjunk, minden gyermek örömmel lépje át reggelente az óvodánk kapuját. A mindennapjainkat áthatja a nyugodt, derűs, szeretetteljes, biztonságos légkör.

Óvodás életünkben helyet kap a mesélés, a verselés, az éneklés, a mozgás, a kreatív tevékenykedés, de a mindenek feletti örömteljes közös játék. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.

A sok-sok játék, mozgás, éneklés, mesélés, alkotás közben a kisgyermek barátkozik a környezettel, a szokásokkal, a kis társaival, a társas lét szabályaival, fejlődik szókincsük, közösséghez tartozás érzésük. Igyekszünk, korszerű pedagógiai módszerekkel a gyermekek harmonikus személyiségét fejleszteni.

Igyekszünk minél több időt tölteni az udvaron, séták alkalmával megismerni az óvoda környékét, a természetet.

Csoportunkban lehetőség van az angol nyelv játékos elsajátítására is, hetente 2 alkalommal.    Egy angol nyelvű pedagógus segítségével, angol dalokkal, versekkelismerkednek meg a gyermekek játékos keretek között.

A Nyuszi csoport

óvodapedagógusai:

Nagy Eleonóra és Hadháziné Tömöri Diána

​​​dajka néni:​​

Szőlősi Tímea

pedagógiai asszisztens:

Nyitrayné Szemán Ildikó