7. Süni csoport

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások.

De mindegyik, a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanánk össze Őket?

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

(Ismeretlen szerző)

 

A Süni csoportban fontos feladatunk, hogy tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy a gyermekek minél több érzékszervét aktivizálhassuk, ismereteiket sokrétű tapasztalás útján szerezzék. Derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör vegye őket körül, melyet csoportunk természetes fából készült otthonos bútorzata, környezete is elősegít.

Anyanyelvi nevelés során közkedvelt, a mesék bábozás-és dramatizált formájában történő eljátszása (lánc-és halmozó mesék), melyekkel fejlesztjük énképüket, illetve társas kapcsolataikat. Fontos a tapasztalatszerzés előzményként, például bábszínház látogatása. Választott verseink is lehetővé teszik a gyermek dramatizálását, és utánzást.  Külső világ tevékeny megismerése folyamán is lényegesek számunkra az ismeretszerzés előtti őszi séták, gesztenyeszedés, kirándulás a zöldségpiacra, és az emlékművek meglátogatása. Azonban ugyanígy nélkülözhetetlen a gyümölcssaláta és sütemény készítés. Gondolkodásuk fejlesztése a szűkebb, tágabb környezetükkel való megismerkedéssel történik életkori sajátosságaiknak megfelelően. Ének-zenei nevelés közben szintén törekszünk cselekvéses tapasztalatot nyújtatni, egyenletes lüktetés tapsolásával, dramatizálással, körjátékozással, illetve egész napunkat áthatja, az éneklés bármely kezdeményezés során előfordul. Pihenés előtt dúdolókkal, a pedagógus altató dalaival juttatjuk a gyermekeket zenei élményhez. Ábrázolás során igyekszünk megismertetni velük többféle természetes anyagot, különböző változatos kézműves technikákat, mint a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka. A csoportba járó gyermekeknek ezáltal fejlődik a szép iránti nyitottságuk és esztétikai érzékük. Egészséges életmódra nevelés során ugyancsak törekszünk a változatosságra, szinte minden tevékenységünket áthatja a mozgásos forma, próbálunk nem csupán tornateremben testmozgásokat végezni, hanem sétákkal, téli udvari tevékenységekkel színesíteni, hóban mozogni stb.

Csoportunkba járó gyermekek közösségi érzés kialakulását számos program elősegíti, mint a felnőttekkel töltött ünnepségek Márton-nap, Karácsony, Anyák napja, Évzáró, Ballagás illetve különböző kirándulások. Ha a gyermekek fejlődése megkívánja külső szakember segítségének igénybevételére is van lehetőség. A gyermekek éntudatának, gondolkodásának, mozgáskoordinációjának fejlődése számos, szabadon választható délelőtti és délutáni tevékenységgel erősíthető, mint az angol nyelvű foglalkozás, Judo, torna, tánc, úszás, és hitoktatás.

 

Sajó-Handzó Réka, Kurmai Adrienn óvodapedagógusok, Tóthné Horváth Anikó dajka néni