Tájékoztató járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt követendő szabályokról

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztérium az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen állította össze a 2020/2021-es tanév/nevelési év lebonyolítására vonatkozó részteles Intézkedési Tervet, melynek a 2020. október 1-jétől érvényes, módosított változata jelenleg is érvényben van.

 

A 2.13 pontja alapján a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében

 „Az intézmény területére:

– az ott foglalkoztatott személyen,

– az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

– a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

– a gyermeken vagy tanulón, valamint

– a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül

más személy nem léphet be.

Az intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

 

Miskolc város vezetésének fontos törekvése, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákba járó gyermekek és az intézmény dolgozói számára megfelelő, biztonságos körülményeket tudjon kialakítani a jelenlegi veszélyhelyzet idején is, melynek alapvető feltétele, hogy az intézmények területére a fent megjelölt személyeken túl más látogatók ne lépjenek be, ott ne tartózkodjanak.

Fenitek alapján az óvodai beiratkozást megelőző, az intézmény népszerűsítését célzó nyílt nap tartás a jelen veszélyhelyzetben nem engedhető meg.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kérem, hogy továbbra is szíveskedjenek figyelni a korlátozó előírásokra, az előírások betartására.

 

Tisztelettel, Ádám Anikó Ágnes intézményvezető