Követendő működési és egészségügyi szabályok

Kedves Szülők!

Az alábbi központi tájékoztató érkezett az óvodába, ezt fogjuk követni.

Természetesen a gyermekek testi és lelki igényeit a jelenlegi helyzetben is figyelembe vesszük, érdekeik mindenek felett állnak.

A mielőbbi viszontlátás és sikeres együttműködés reményében,                                  üdvözlettel:

Szőnyi Márta

intézményvezető

Az Óvoda követendő működési és egészségügyi szabályai tekintettel a jelenlegi egészségügyi helyzetre

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol?fbclid=IwAR3SGlRlJ7dLeTYGHENUFQwakIS17IEUiLpZBNUEKUHRXp-rroc34Y6-n5I

 

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendeleteaz óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

Kedves Szülők!

Kérem, a kormányrendelet értelmében jelezzék gyermekük óvodapedagógusai felé, 2020. május 25. napjától igénybe kívánják-e venni az óvodai ellátást vagy sem. Az étkezési létszám jelentéséhez ez elengedhetetlenül szükséges.

A későbbiekben az Operatív Törzs döntéséről, illetve Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének határozatáról folyamatosan értesítem Önöket ezen a felületen.

Jó egészséget kívánok!

Tisztelettel:

Szőnyi Márta

intézményvezető

 

III. Kormányrendeletek
A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete
az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása
1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő
a) óvodák és
b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde)
a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei
ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.
(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos
rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi
feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.
(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.
2. Adatszolgáltatás
2. § (1) Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer
használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási
helyük szerinti település polgármesterét.
(2) A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében ellátott gyermekekről
minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.
3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések
3. § 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak.
4. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2020. május 25-én lép hatályba.
(2) A 7. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § 2020. június 2-án lép hatályba.
(3) Az 5. § 2020. június 8-án lép hatályba.
5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 114. szám 2755
6. § 2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében
elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. §
(4) bekezdése kizárólag a Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda
esetében alkalmazható.
7. § (1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros kivételével – nem alkalmazható.
(2) Az R.
a) 3. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
c) 3. § (6) bekezdésében a „polgármesternek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat polgármesterének,
illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti az R. 1. és 2. §-a.
8. § Hatályát veszti az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Igénylőlap gyermekfelügyelethez és közétkeztetéshez, tájékoztató a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét biztosító ügyeletes intézmények változásáról

Kedves Szülők!

Az étkezési létszámot 2020. május 20. napjától reggel fél 9-ig kell lejelenteni.

Kérem, szíveskedjenek ezt az időpontot betartani, hogy minden gyermek számára időben tudjunk ellátást kérni.

10_2020_Pm_határozat_új ügyeltes bölcsi_ovi

Szülői nyilatkozat COVID_19

MÁJUSI_Nyilatkozat_óvodai_gyermekfelügyelet_közétkeztetés_új

JÚNIUSI_Nyilatkozat_óvodai_gyermekfelügyelet_közétkeztetés_új

Határozat_9-2020. óvodás és bölcsődés gyermekek napközbeni felügyelete

Tisztelettel:

Szőnyi Márta intézményvezető