Beiratkozás

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Százszorszép Tagóvodájába a 2024/2025-ös nevelési évre beiratkozni az alábbi időpontokban lehet:

 • 2024. április 22. (hétfő), 8:00 óra – 17:30 óra
 • 2024. április 23. (kedd), 8:00 óra – 17:30 óra
 • 2024. április 24. (szerda), 8:00 óra – 17:30 óra

Beíratkozás azoknak a gyermeknek szükséges, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és  nem rendelkeznek még óvodai jogviszonnyal.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Beiratkozáskor a szülő hozza magával:

 1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
 2. a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 3. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 4. óvodai jelentkezési lapot,
 5. nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről.

Várjuk leendő óvodásaink!

JátszóOvi – Óvodai nyílt nap a MIÓVI Százszorszép Tagóvodájában

Kedves Szülők!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt óvodai nyílt napunkra, a JátszóOvi programunkra.

A leendő kiscsoportos gyermekek és a szülők számára lehetőségük van megismerkedni intézményünkkel, találkozni, beszélgetni a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal, dajkanénivel.

Nyílt nap időpontjai:

2023. március 8. (kedd) és 2023. március 21. (kedd)

 

Felmerülő kérdéseikkel keressenek bennünket.

Elérhetőségeink

telefonszám: 06 46/ 412-965

e-mail elérhetőségünk: szazszorszep.miskolc@gmail.com

Intézményvezetői rendelkezés óvodai évzáró és ballagási ünnepségekről

Intézményvezetői rendelkezés

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelete a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről. Ennek alapján a ballagási rendezvény a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) nyitott, épületen kívüli területein – 2021. május 25. napját követően – megszervezhető, illetve megtartható.

(2) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően a ballagási rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.

(3) Ballagási rendezvény esetén a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18.  § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a ballagási rendezvényen a ballagó gyermek, illetve tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívott személyek (a továbbiakban: meghívott) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak. A ballagási rendezvény helyszínére történő belépés rendjét, a nevelési, oktatási intézmény zárt részein történő áthaladás rendjét, valamint az egy ballagó által meghívható, a nevelési, oktatási intézmény területén lévő szabadtéren zajló eseményeire beléptethető meghívottak számát a nevelési, oktatási intézet vezetője állapítja meg.

(4) A nevelési, oktatási intézmény vezetője – a 2.  §-ra figyelemmel – a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából a ballagási rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

 1. § (1) A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői – a  (2)  bekezdés szerinti kivétellel – orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez

 1. a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
 2. b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
 3. c) a ballagó és
 4. d) a ballagási rendezvényen fellépő.

 

A Miskolci Százszorszép Óvodára nézve az alábbi szabályok lépnek érvénybe.

 • Gyermekenként legfeljebb 2 felnőtt vehet részt (továbbá a kiskorú testvérek) a rendezvényen.
 • A meghívottak a belépéstől számítva legfeljebb 1 órát tartózkodhatnak az óvoda területén.

 

Miskolc, 2021. május 19.

Ádám Anikó Ágnes s.k.

intézményvezető

Tájékoztató_2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2021. április 20. (kedd) 8.00-17.30 óráig

2021. április 21. (szerda) 8.00-17.30 óráig

2021. április 22. (csütörtök) 8.00-17.30 óráig

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • óvodai jelentkezési lapot

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja:

2021. május 25.

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel eltérő központi intézkedés születik, arról természetesen külön tájékoztatást adunk.

A részletes tájékoztatót az alábbi linken olvashatják el.

Óvodai beiratkozás2021_hirdetmény

Óvodai_körzetek_utcalista_2021

Új _Jelentkezésilap_óvodai_beiratkozás_21_22_nevév

Miskolc, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

 

2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás rendkívüli szabályai

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy megjelen az emberi erőforrások miniszternek 19/2021. (III.10.) EMMI határozata az óvodai és általános iskolai beiratkozások rendkívüli szabályairól.

A miniszteri határozat értelmében 2021/2022 nevelési évre, illetve tanévre történő beiratkozás az alábbiak szerint történhet.

 1. Az óvoda és általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022 nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
 2. Óvodába és az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022 nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetbe a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

Tájékoztató járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt követendő szabályokról

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztérium az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen állította össze a 2020/2021-es tanév/nevelési év lebonyolítására vonatkozó részteles Intézkedési Tervet, melynek a 2020. október 1-jétől érvényes, módosított változata jelenleg is érvényben van.

 

A 2.13 pontja alapján a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében

 „Az intézmény területére:

– az ott foglalkoztatott személyen,

– az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

– a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

– a gyermeken vagy tanulón, valamint

– a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül

más személy nem léphet be.

Az intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

 

Miskolc város vezetésének fontos törekvése, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákba járó gyermekek és az intézmény dolgozói számára megfelelő, biztonságos körülményeket tudjon kialakítani a jelenlegi veszélyhelyzet idején is, melynek alapvető feltétele, hogy az intézmények területére a fent megjelölt személyeken túl más látogatók ne lépjenek be, ott ne tartózkodjanak.

Fenitek alapján az óvodai beiratkozást megelőző, az intézmény népszerűsítését célzó nyílt nap tartás a jelen veszélyhelyzetben nem engedhető meg.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kérem, hogy továbbra is szíveskedjenek figyelni a korlátozó előírásokra, az előírások betartására.

 

Tisztelettel, Ádám Anikó Ágnes intézményvezető