3. Katica csoport

 

Katica csoport

2021. szeptemberétől vegyes életkorú lett a csoportunk. Mindennapjainkat oldott légkörben, biztonságban, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva szervezzük, támogatva a gyermekek optimális fejlődését.

Pedagógiai céljainkat korszerű módszerekkel igyekszünk elérni. Tevékenységeink tervezése során építünk a gyermekek előzetes tapasztalásaira, ötleteikre, javaslataikra, közös élményeinkre. Bátorítjuk a gyermekeket az önálló tapasztalatszerzésre.  Tudatosan figyelünk arra, hogy minden gyermek életkorának megfelelő differenciált fejlesztésben részesüljön, ezáltal sikerélményhez jusson. Valamennyi tevékenységünket játékos keretek között szervezzük, a játék elsődleges szerepét hangsúlyozzuk. Ezt a folyamatos napirend és a rugalmasság teszi lehetővé.

Negyedik éve folyik csoportunkban az angol nyelv játékos elsajátítása program. Heti hat órában, külső szakember érkezik a gyermekekhez, aki az óvodapedagógusokkal együttműködve szervezi tevékenységeit.

Kiemelten fontosnak tartjuk a szabad levegőn folytatott tevékenységeket. Igyekszünk minél több időt az udvaron tölteni, illetve sétálni. A szabadban töltött idő nem csupán a gyermekek egészségének megőrzésében tölt be fontos szerepet, hanem a széleskörű testi-lelki-szellemi fejlődésnek is szerves része.

 

Óvodapedagógusok:              Ádám Anikó Ágnes, Törösné Orosz Viktória

Dajka néni:                             Sztankura Gellértné (Andika)

Angol:                                    Szabó Tünde