Tájékoztató_2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2021. április 20. (kedd) 8.00-17.30 óráig

2021. április 21. (szerda) 8.00-17.30 óráig

2021. április 22. (csütörtök) 8.00-17.30 óráig

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • óvodai jelentkezési lapot

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja:

2021. május 25.

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel eltérő központi intézkedés születik, arról természetesen külön tájékoztatást adunk.

A részletes tájékoztatót az alábbi linken olvashatják el.

Óvodai beiratkozás2021_hirdetmény

Óvodai_körzetek_utcalista_2021

Jelentkezesilap_onkormanyzati_fenntartasu_ovodaba_21_22_nevelesi_ev

Miskolc, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

 

Tájékoztató_Kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem

Tisztelt Szülők!

A 2020. január 1- én hatályba lépő jogszabályváltozás alapján a kötelező óvodai nevelés alóli felmentést engedélyező szerv a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala. A szülők a felmentésre irányuló kérelmüket az alábbi elérhetőségre adhatják be:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal

3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23.

Hatósági Osztály 1.

Tel.: 46/795-616

E-mail: vass.annamaria@borsod.gov.hu

Ügyfélfogadás: a veszélyhelyzet idején telefonon előre leegyeztetett időpontban.

Veszélyhelyzet megszűnte után:

H – Cs: 08:00 – 12:00

H – Cs: 13:00 – 16:00

P: 08:00 – 12:00

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.
NKt. 8.§ (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Határozat_Óvodák nyári zárva tartási rendje_2021.

Tisztelt Szülők!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közzé tette az általa fenntartott óvodák 2021. évi nyári zárva tartási rendjét, melyről a hírlevélben feltüntetett linken keresztül tudnak tájékozódni.

Intézményünk a határozat alapján 2021. július 26. napjától – 2021. augusztus 19. napjáig zárva tart. A Miskolci Százszorszép Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekeknek a Miskolci József úti Óvoda székhely intézménye (3533 Miskolc, József u. 2. tel.: 508-817)  biztosít ügyeletet.

Miskolc, 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Ádám Anikó Ágnes intézményvezető

Határozat_óvodák nyári zárva tartási rendje_2021