Beiratkozás

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Százszorszép Tagóvodájába a 2024/2025-ös nevelési évre beiratkozni az alábbi időpontokban lehet:

  • 2024. április 22. (hétfő), 8:00 óra – 17:30 óra
  • 2024. április 23. (kedd), 8:00 óra – 17:30 óra
  • 2024. április 24. (szerda), 8:00 óra – 17:30 óra

Beíratkozás azoknak a gyermeknek szükséges, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és  nem rendelkeznek még óvodai jogviszonnyal.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Beiratkozáskor a szülő hozza magával:

  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
  2. a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  3. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  4. óvodai jelentkezési lapot,
  5. nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről.

Várjuk leendő óvodásaink!