Intézményvezetői rendelkezés óvodai évzáró és ballagási ünnepségekről

Intézményvezetői rendelkezés

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelete a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről. Ennek alapján a ballagási rendezvény a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) nyitott, épületen kívüli területein – 2021. május 25. napját követően – megszervezhető, illetve megtartható.

(2) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően a ballagási rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.

(3) Ballagási rendezvény esetén a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18.  § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a ballagási rendezvényen a ballagó gyermek, illetve tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívott személyek (a továbbiakban: meghívott) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak. A ballagási rendezvény helyszínére történő belépés rendjét, a nevelési, oktatási intézmény zárt részein történő áthaladás rendjét, valamint az egy ballagó által meghívható, a nevelési, oktatási intézmény területén lévő szabadtéren zajló eseményeire beléptethető meghívottak számát a nevelési, oktatási intézet vezetője állapítja meg.

(4) A nevelési, oktatási intézmény vezetője – a 2.  §-ra figyelemmel – a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából a ballagási rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

  1. § (1) A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői – a  (2)  bekezdés szerinti kivétellel – orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez

  1. a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
  2. b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
  3. c) a ballagó és
  4. d) a ballagási rendezvényen fellépő.

 

A Miskolci Százszorszép Óvodára nézve az alábbi szabályok lépnek érvénybe.

  • Gyermekenként legfeljebb 2 felnőtt vehet részt (továbbá a kiskorú testvérek) a rendezvényen.
  • A meghívottak a belépéstől számítva legfeljebb 1 órát tartózkodhatnak az óvoda területén.

 

Miskolc, 2021. május 19.

Ádám Anikó Ágnes s.k.

intézményvezető