A panaszkezelés rendje

A panaszkezelés eljárásrendje

Célja: hogy a felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, megoldani.

Probléma, panasz, észrevétel esetén a szülő amennyiben gyermekét érinti az óvodapedagógushoz, étkezéssel kapcsolatosan az óvodatitkárhoz fordulhat. Amennyiben nem oldódik meg a problémája a szülőnek, a tagóvodavezetőhöz, az intézményvezetőhöz fordulhat –előre egyeztetett időpontban- személyesen illetve írásban.

A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárás.

  1. A szülő a csoportos óvodapedagógushoz fordulhat fogadóóra keretében.                     A csoportos óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát.                               Amennyiben nem találja jogosnak, tisztázza az ügyet. Jogos panasz esetén a csoportos óvodapedagógus egyeztet az érintettel.
  2. Amennyiben a probléma túlnő a csoportos óvodapedagógus kompetenciáján, vagy az I. szinten nem sikerült megoldani, a tagóvodavezetőhöz, az intézményvezetőhöz fordulhat panaszával az érintett előre egyeztetett időpontban. A vezető egyezteti a problémát, orvoslatot keres és javaslat beválására egy hónapos türelmi időt jelöl ki. Ha az egyeztetést megnyugtató megállapodás zárja a türelmi időn belül, akkor a panaszkezelés eredményesen zárul.
  3. Amennyiben a türelmi idő lejárta után is fennáll a probléma, ismételten keressék meg a tagóvodavezetőt, az intézményvezetőt.
  4. Ha ezután sem sikerült a problémát megnyugtatóan orvosolni, a szülő jelezheti problémáját a fenntartónak.