Csoportjaink

TÜNDÉRKERT SPORT TAGÓVODA CSOPORTJAINAK BEMUTATÁSA

 

Óvodánk öt csoportja:

1-es Micimackó csoport

2-es Szivárvány csoport

4-es Katica csoport

5-ös doromboló csoport

6-os Zöld csoport

 

2017-ben teljesen megújult óvodánk: az épületet leszigetelték, a nyílászárókat kicserélték, energetikai és gépészeti felújítást is végeztek. Az óvoda udvara több új játszóelemmel bővült.

Kialakításra került egy 120 m3 –es tornaterem és egy judo szoba, valamint fejlesztő szobával is bővült az óvoda.

A folyamatos fejlesztésnek és az óvodai dolgozók elhivatottságának köszönhetően a csoportszobák esztétikusak, kellemes környezetet biztosítanak az ide járó gyermekeknek.

Csoportjaink osztott szervezési formában működnek. 2018/2019-es tanévtől megkaptuk a Sport Tagóvoda címet. Az óvodába lépéstől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikerét a rendszeres testedzéshez való viszonyát jelentős mértékben az intézményes testnevelés színvonala határozza meg.

Az óvodáskorú gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, önérvényesítési módja a mozgás. Mivel a gyermekek a nap nagy részét az óvodában töltik, ezért nekünk kell biztosítani a lehetőséget a mozgásra, a testi képességek fejlesztésére. Tudatosan építünk a gyermek mindennapi életében használt spontán tapasztalat útján szerzett mozgásismereteire, s azokat a tervezett, szervezett foglalkozásokon fejlesztjük, bővítjük.

Az óvodai mozgás szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó sportolás megalapozására. Az óvodás kor sokrétű mozgásformák tökéletesedésének az első mozgáskombinációk megvalósításának az időszaka. Az alapkészségek középső és nagycsoportban differenciálódnak, az ebben a korban kialakított széles mozgásbázis nagyon stabil és egy életre szóló szilárd alapot adhat.

Az óvodai sportfoglalkozások rendszere 

Középső csoport

Úszás: heti 45 perc, heti 1 alkalom.

Labdás alapozó játékok: 1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom.

Judo alapozó: 1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom.

 

Nagy csoport

Úszás: heti 45 perc, heti 1 alkalom.

Labdás alapozó játékok: 1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom.

Judo alapozó: 1 foglalkozás 20 perces, 1 foglalkozás 25 perces, heti 2 alkalom.

Az úszást a Kemény Dénes uszodában végzik majd az óvodások, az uszoda szakembereinek irányítása mellett.

A labdás alapozó foglalkozásokat a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola valamely labdás akkreditált továbbképzést elvégző tanítói tartják.  A judot óvodai gyakorlattal rendelkező oktató tartja.

Csoportjaink jellemzői:

  • A 3-7 éves gyermek létformája a játék, amely legfőbb élményforrás számára, ugyanakkor a személyiségfejlesztésnek színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

A napirend összeállításánál biztosítjuk a gyermekek számára, hogy minél több időt töltsenek játékkal, ezen belül a szabad játékkal.

  • Minden csoportban komplex nevelés folyik, a nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.
  • Óvodapedagógusaink megteremtik annak lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják és éberen tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének az átélésére.
  • A belsőséges kapcsolat kialakításához egyéni differenciált bánásmódot alkalmazunk, hiszen a gyermek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos stabil biztonság vegye körül.
  • A BTM-es és SNI-is gyermeknek is joga, hogy a neki megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön.

A csoportokban olyan légkört alakítottunk ki, ahol a különbözőség felé fordulás mindenki számára természetessé vált.

  • Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközének és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel kezeljük.
  • Nagyon fontosnak tartjuk a testi nevelést, és ezzel együtt az egészséges életmód kialakítását és formálását, a motoros és koordinációs képességek, készségek fejlesztését. a mozgásigény kielégítését.
  • Minden csoportban az élő hagyományok, ünnepek kiemelt jelentőségűek, hiszen ez érzelmi nevelésünk fontos színtere.
  • Már óvodás korban szeretnénk megalapozni egy olyan természet szemléletet gyermekeinkben, amely a természetet tisztelő, elfogadó, annak törvényeit tiszteletben tartó, jelzéseit befogadó személyiséggé formálja. Fontosnak tartjuk olyan tárgyi környezet kialakítását, pedagógiai tevékenységrendszert, mely megalapozza és segíti a gyermek környezettudatos magatartását. Ezért pályáztunk a Zöld Óvoda címre, amit már másodszor sikerült elnyernünk. Fontosnak tartjuk a Környezetvédelmi Világnapok megünneplését.

 

MOTTÓNK: ” mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük, általunk”

Weöres Sándor

 

 Tündérkert Sport Óvoda

Micimackó csoport

 

Óvodánk a Győri kapu térségében lakótelepi övezetben elhelyezkedő intézmény, mely 1971-ben nyitotta meg kapuit az óvodás gyermekek fogadására. 2009-től a Százszorszép Óvoda Tagóvodájaként működünk.

Csoportjaink osztott szervezési formában működnek.

2018/2019-es tanévtől megkaptuk a Sport Tagóvoda címet. Az óvodába lépéstől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi sportbéli sikerét a rendszeres testedzéshez való viszonyát, jelentős mértékben az intézményes testnevelés színvonala határozza meg.

120 négyzetméteres tornateremmel és egy judo szobával rendelkezünk.

Óvodánk udvara árnyas, színvonalas játszópark áll a gyermekek rendelkezésére.

 

Célunk a boldog gyermekek nevelése. A boldogság nem más, mint a lehető legjobb lelki állapot. Gyermekképünk tükrözi a mi közreműködésünkkel folyó tartós örömöt. Amikor a gyermekek hiszik, hogy nemcsak őket akarjuk felemelni, hanem mi is be akarunk lépni az ő birodalmukba, és hagyjuk magunkat általuk vezetni, mert így tudunk velük együtt, ők pedig velünk együtt nagyobb utat bejárni az élet és a boldogság birodalmában.

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!

Fogadják szeretettel a Micimackó csoport videóját, melyet az alábbi linken keresztül tudnak megtekinteni.

https://drive.google.com/file/d/1c3_orNbGwWRcFRDouZN5OpqiXdg5CRS5/view?usp=sharing