2. Pillangó csoport

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk.” Birtalan Ferenc

A Pillangó csoportban a napirendünket úgy szervezzük, hogy folyamatos legyen, ezzel növeljük a gyermekek komfortérzetét. A közösen meghozott szabályokkal, a normarendszerünkkel, azok betartása, betartatásával a gyermekek stabilitását, biztonságérzetét biztosítjuk.

Fontos feladatunk, hogy a mesék dráma játékok, bábozás segítségével is megadjuk a lehetőséget arra, hogy fejlődjön a képzeletük, ezáltal az érzelmi intelligenciájuk, ami majd segíti őket későbbi életkorukban a nehézségek legyőzésében. Beszélgető körrel, ami humorral átszőve átsegíti az őket ért problémákon, esetleges sérelmeken. Sokat mondókázunk, verseket mondunk, dramatizálunk, bábozunk, amivel a szókincsüket gazdagítjuk. Ezzel is kompenzálva azokat a külső ingereket, amik minden nap érik őket

Célunk sikerélményhez juttatni őket, közösen társakkal és a biztonságot jelentő felnőttekkel töltött tevékenységek, ünnepségek, kirándulások szervezése szülőkkel közösen is, és nem utolsósorban a mozgásigényük kielégítése. Széleskörű mozgáslehetőségeket biztosítunk. Szinte minden tevékenységünket áthatja a mozgásos, játékos forma, mert a gyermekek életkori sajátossága a kiapadhatatlan mozgásigény, amely által fejlődik az idegrendszerük.

A külső világ tevékeny megismerésére nevelés folyamata sokrétű, a gyermekek egész életét áthatja, így a csoportunk tevékenységeinek egészét is Lehetőséget teremtünk arra, hogy kiskertünkben a gyerekek kerti munkákat végezhessenek, megfigyelhessék a növények fejlődési feltételeit, ütemét. A másik, számunkra jelentős feladat, a gyermekek logikai képességeinek fejlesztése. A matematika, mint megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyerekek számára.

Kíváncsiságukat érdeklődésüket mindig újabb lehetőségekkel próbáljuk felkelteni, fenntartani. A mai világban mire a gyermekek beérnek az óvodába már számtalan inger éri őket a környezetből. Emiatt a motiválásra és annak fenntartására több eszközt, újabb tevékenységeket, játékokat, módszereket alkalmazunk. A természetes anyagok az együtt készített játékok, a kézműves tevékenységek, hatására ez könnyebben megvalósul, mert a gyermekeknek otthon is mindenféle újabbnál újabb játék áll a rendelkezésükre és a tevékenységek során használt anyagokkal, játékokkal otthon ritkán találkoznak. Az eszközök széles skálájának biztosításával lehetőségük van, hogy alkothassanak, rajzolhassanak, barkácsolhassanak, mert a kreatív környezet, az alkotás lehetősége fejleszti a személyiségük sokoldalú kibontakoztatását

Az ének, zenei tevékenységek áthatják az egész napirendünket, mert bármely tevékenység közben énekelünk, és a délutáni pihenő után is beszoktunk iktatni egy kis énekes játékot a szabad játék közben. A gyermekek egy héten egyszer néptánc ismerkednek a néptánc alapjaival.

A csoportunkban alkalmazzuk a kooperatív tanulás módszereit, technikáit. Az így végzett tevékenységek, játékok közben a gyermekek kisebb csoportokban együtt dolgoznak. Így dolgozunk fel különböző témákat. A kooperatív tanulási technikák biztosítják, hogy a pár vagy a csoport tagjainak szükség esetén azonos lehetőségük legyen a kommunikációra.

A gyengébb képességűek esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek pedig arra, hogy az adott témában tudásuk mélyebbé és tartósabbá váljon. Ez a tanulási mód jobban fejleszti a probléma megfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el.

A gyermekek ismereteinek bővülése, fejlesztése tőlünk függ, és ha szükséges külső szakember segítségének a bevonásával. A tehetségígéretű gyermekeket egyéni feladatadással, problémák megoldásának keresésével ösztönözzük a képességük kibontakoztatására.

A kívánt eredmény elérése, a jól megválasztott módszerek, tevékenységi formák határozzák meg mindig a további céljainkat. Ennek alapján tudjuk a gyermekeket a továbbiakban is hozzásegíteni az optimális fejlődéshez az iskolaérettség eléréséhez. Célunk, hogy az egyes gyermeket adottságainak, képességeinek megfelelő feladatok elé állítsuk, és az egyéni képességéhez mérjük a fejlődési ütemét. De a legfontosabb a játék és az, hogy minden gyermek jól érezze magát a csoportunkban.

 

“Minden ember egy megismételhetetlen

csoda, és a hozzá vezető útnak is csodának

kell lennie.„ (Erich Fromm)

 

Szeretettel várjuk a leendő és a régi óvodásainkat a Pillangó csoportba.

 

Habony Péterné /Zsuzsa néni /                     Trézsiné Tomkó Anikó / Anikó néni/

            Óvodapedagógus                                                  Óvodapedagógus                                                 

  Molnár Nóra /Nórika néni/

                                                                   Dajka