7. Napraforgó – művészeti csoport

  1. Napraforgó – művészeti csoport

„Szövés, fonás, batikolás, festés, varrás, rajzolás.

Nincs akadály, kis kéz, nagy kéz, közös varázs, változás.

Szól az ének, dobog a láb, csattan a taps, pörge tánc,

Kristóf, Réka, Lilla várja, tekereg az Eszter lánc.”

Kata, volt kisóvodásunk így fogalmazta gondolatokba a művészeti csoportban eltöltött élményeit. Valóban, nálunk mindennap történnek apró, vagy éppen nagyobb csodák. Mi az óvó nénik Betti és Anita néni mégis úgy érezzük, hogy a legnagyobb csodák  maguk az idejáró gyermekek. Okosak, nyíltak, kíváncsiak, érdeklődőek, kreatívak, kedvesek, tehetségesek. A művészeti csoport immár évtizedek óta működik óvodánkban. A kezdetektől nagyon népszerű ez a pedagógiai módszer, hiszen a művészet eszközeit felhasználva, tevékenységbe ágyazottan neveljük a ránk bízott apróságokat. A gyermeki személyiségek alakításában a képességek, készségek kibontakoztatásában a bennünket körülvevő természet megtapasztalása, a rajz, festés, mintázás, kézimunka, a mese, vers, a drámapedagógia, a zene, a néptánc  komplex formában történő feldolgozása a siker záloga. Mindezek mellett gazdag népi kultúránk megismerésére, hagyományaink tiszteletére, ápolására neveljük gyermekeinket és népszokásaink, ünnepeink alkalmával át is éljük a gyermekekkel. Hisszük, hogy a tánc, a játék a test és lélek épülését, szépülését egyaránt szolgálja.

Peréné Réz Bettina – Bettike néni                  Szabó Tamásné – Anita néni

óvodapedagógusok

Molnár Gyuláné – Mónika néni         Matuz Krisztina – Kriszti  néni

dajka nénik

Életképeink