6. Búzavirág – Waldorf csoport

  1. Búzavirág  csoport – Waldorf csoport„ A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”A csoportunk élete és a csoport nevelési elvei a Waldorf pedagógiai módszerein alapszik. A gyermekek életkoronként folyamatosan változó és egyéni szükségleteire építve, a gyermek valóját megismerve, individumként tekintve rá igyekszünk egészséges fejlődésüket biztosítani, azt segíteni. A csoportunkban a gyermekek természetes játékokat használhatnak a szabad játék során. A szabad, kreatív játék segíti a gyermeket emberré válni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek egy utánzásra méltó felnőtt jelenlétében töltse az óvodában a mindennapjait. Mi ezzel a nevelő magatartással és emellett az állandó, biztonságot nyújtó ritmusossággal, művészeti tevékenységekkel szeretnénk fejlődésüket támogatni.  Célunk, hogy a gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben alapvetően meglévő, a környezetük és a világ iránti nyitottságot ápoljuk, illetve megőrizzük.„A gyermek mélyen és őszintén átélve utánozza a játék közben az élet komoly oldalát, a hétköznapi tevékenységeket.” Rudolf Steiner

     Dobai Eszter                                                        Kakuk Virág
    óvodapedagógusok

Mitruska Zsoltné -Viki                                            Botosné Kovács  Katalin
dajka nénik

Életképeink