3. Labdarózsa – mozgás csoport

  1. Labdarózsa – mozgás csoport

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.  Ő azt hiszi, csak játszik, de mi már tudjuk mire megy a játék.  Arra, hogy – e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

/Varga Domokos/

A játék és a mozgás az óvodás korú gyermekek két legfőbb tevékenysége.  Egyszerűen lényükből fakad. Mi a csoportunkban nem is teszünk mást, mint e két tevékenységet kiaknázva, játékos mozgáslehetőségek biztosításával fejlesztjük gyermekeinket. A mozgás nem csak testi képességeikre  ( erő, gyorsaság, állóképesség, koordináció, egyensúly stb.) hat, hanem gondolkodásukra is. Amikor egy gyermek felfedezi környezetét – kúszik, mászik, fut, hempereg, billeg stb. – fontos mozgásformákat gyakorol be. Az agy megfelelő fejlődéséhez nagyon sok és rendszeres mozgás szükséges. A mozgásnak nagy szerepe van a különböző részképességek, (alaklátás, formaészlelés, térészlelés, testséma stb.) fejlődésében, melyekre szüksége lesz az iskolában való sikeres tanuláshoz. Csoportunkban a gyermekeknek változatos mozgáslehetőségeket biztosítunk – ősszel és tavasszal úszótanfolyamra járunk, télen korcsolyázni visszük őket, rendszeresen járunk kirándulni. A csoportunkba járó gyermekek szüleitől aktív közreműködést várunk a szervezett programokban való részvételre. Az óvodában elegendő időt hagyunk és teret biztosítunk arra, hogy a különböző mozgásformákat begyakorolják, mindezt irányított és kötetlen formában is. Az egész nap folyamán lehetőséget adunk számukra az önálló kezdeményezésekre igényeik szerint. Fontos, hogy jókedvvel, ösztönös mozgásvágyuk fenntartásával hassunk egész személyiségükre.

Gulyásné Varga Ilona                          Uliganyec Csilla

óvodapedagógusok

Barsi Barbara

dajka

ÉLETKÉPEINK